Uncategorized

ยูฟ่าค็อบ999 เทศกาล Eid Al-Adha ของอิสลามมีวัวและแกะ

ยูฟ่าค็อบ999 เทศกาล Eid Al-Adha ของอิสลามมีวัวและแกะ

การเฉลิม ยูฟ่าค็อบ999 ฉลองสี่วันเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญในปฏิทินของชาวมุสลิมเทศกาลแห่งการเสียสละและเป็นการระลึกถึงความเต็มใจของผู้เผยพระวจนะอิบราฮิมที่จะเสียสละอิชมาเอลบุตรชายของเขา คล้ายกับเรื่องราวของคริสเตียนและยิวที่พระเจ้าขอให้อับราฮัมเสียสละอิสอัคบุตรชายของเขา แต่เว้นไว้ไม่ให้เขาทำเช่นนั้น ภาพถ่ายแสดงการสังเวยสัตว์ตามประเพณีในหลายประเทศ เช่น ปากีสถาน อิหร่าน บังคลาเทศ และมาเลเซีย...

Continue reading...